top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 20/09/2023

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.itstwisted.nl en alle diensten die via de website worden aangeboden. Door de website te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

2

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud zonder uw schriftelijke toestemming te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken.

3

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U gaat ermee akkoord dat u geen materiaal zult uploaden of verspreiden dat schadelijk, beledigend of in strijd met de wet is.

4

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website wordt verstrekt 'zoals het is' zonder garanties van welke aard dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

5

LINKS NAAR DERDEN

De website kan links naar websites van derden bevatten. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van derden.

6

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De bijgewerkte voorwaarden zullen op de website worden geplaatst met de datum van de laatste update.

4

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die hieruit voortkomen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil, elke claim of elk verschil van mening dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of de daarmee verband houdende overeenkomsten zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

bottom of page